Early bird users

Špeciálna ponuka pre prvých používateľov.

Technológie na podporu vzdelávania a rozvoja ľudského kapitálu tvoria jadro našej činnosti. Vieme ich robiť naozaj dobre. Užitočnými technológiami sa stávajú až vtedy, keď máme partnera z tej „druhej“ strany – zo strany používateľov.

Popis riešenia Demo riešenia

Tento projekt podpory procesu koučingu a mentoringu má ešte veľký priestor na zlepšenie. Je to tým, ako rozmanité sú subjekty poskytujúce osobný a odborný rozvoj a tiež aký široký diapazón aktivít sa pod koučing a mentoring dá zahrnúť.

Preto ponúkame prvým používateľom systému bezplatný prístup do portálu s jedným obchodným prípadom grátis. Čím viac pripomienok, podnetov a námetov vedúcich k zlepšeniu od Vás dostaneme, tým viac obchodných prípadov grátis získate.

Teším sa na rozhovor s Vami,
Andrej Stančík

Využite prosím túto možnosť a pomôžme si navzájom k úspechu.