Systémová podpora osobného a odborného rozvoja

Každá činnosť, osobná , či odborná, naráža na limity. Technológie tu sú na to, aby nám tie limity trocha posunuli.

Použite VIRTA Coach a poskočte o level vyššie pri svojej službe mentoringu alebo koučingu.

Prejsť na demo portál

VIRTA Coach zastáva tieto role v procese rozvoja:

  • Plánovanie rozvojových máp
  • Tvorba osobných plánov
  • Distribúcia vzdelávacieho obsahu
  • Realizácia online synchrónnej aj asynchrónnej komunikácie
  • Evidencia a zápisy s osobných sedení a eventov
  • Komunikačné plány vrátane engagement stratégií
  • Vyhodnocovanie a reportovanie progresu
  • Integrácia systémov riadiacich spôsobilosti a kompetencie

Prezrite si obrazovky a funkcionality systému tu: ukážka systému

Firemná integrácia

Riešenie VIRTA Coach má teraz integráciu do riešenia Firemná univerzita tak, aby ho bolo možné využiť vo firemných vzdelávacích stratégiách. Tiež sa môže stať súčasťou firemných stratégií zlepšovania a inovácií.

Technické integrácie

V základnom setupe sú k dispozícii mailové služby notifikácií, online techtový chat, dskusné fórum, online meetingy Microsoft Teams, meetingy cez Zoom a WebEx Meeting.