Rozšírte svoje pôsobenie v mentoringu a koučingu

Tradičný mentoring a koučing si vyžaduje prítomnosť mentora alebo kouča na mieste poskytovania služby. Požiadavky na prítomnosť trénera sú však typicky oveľa väčšie ako jeho fyzická dostupnosť.
Toto je úloha virtuálneho mentora. Rozšírte otvorené prípady a misie, motivujte k dosahovaniu cieľov a pomáhajte udržiavať spojenie s klientmi.
 

Akcelerujte svoje služby na vyšší level!

O riešení

Dlhodobá a sústavná podpora na diaľku pre účastníkov osobného alebo odborného rozvoja.
Online aktivity na udržanie kontinuity a motivácie k neustálemu zlepšovaniu.

Platforma pre riadenie dodávky služby

Podpora procesu dodávky služby, vrátane podporných nástrojov pre online komunikáciu a rozvojových aktivít

Služba okamžitej reakcie

24/7 dostupný kontaktný bod s vysoko prispôsobeným AI chatbotom vrátane podpory pre plán osobného rozvoja, osobný súbor úloh a mapovanie nadobúdania spôsobilostí.

Starostlivosť o udržanie vedomostí

Robustný komunikačný model s dlhodobým plánovaním na doručovanie mikroúloh udržujúcich vedomosti. Zahŕňa tiež reakcie na hodnotenie a behaviorálne modely odpovedí v dynamicky generovaných plánoch úloh.

Podpora inovačných procesov

Monitorovanie inovačných iniciatív, ich vývoj a súčasný stav. Je ich možné integrovať do modelu benefitov alebo do produkčných systémov v BI organizácie.

Kontakt

Napíšte nám na hello@virtacoach.com

Vyžiadajte si online meeting Zoom, MS Teams, Skype, GoToMeeting alebo Hangout, či Duo