O riešení

Dlhodobá a sústavná podpora na diaľku pre účastníkov osobného alebo odborného rozvoja.
Online aktivity na udržanie kontinuity a motivácie k neustálemu zlepšovaniu.

Platforma pre riadenie dodávky služby

Podpora procesu dodávky služby, vrátane podporných nástrojov pre online komunikáciu a rozvojových aktivít

Služba okamžitej reakcie

24/7 dostupný kontaktný bod s vysoko prispôsobeným AI chatbotom vrátane podpory pre plán osobného rozvoja, osobný súbor úloh a mapovanie nadobúdania spôsobilostí.

Starostlivosť o udržanie vedomostí

Robustný komunikačný model s dlhodobým plánovaním na doručovanie mikroúloh udržujúcich vedomosti. Zahŕňa tiež reakcie na hodnotenie a behaviorálne modely odpovedí v dynamicky generovaných plánoch úloh.

Podpora inovačných procesov

Monitorovanie inovačných iniciatív, ich vývoj a súčasný stav. Je ich možné integrovať do modelu benefitov alebo do produkčných systémov v BI organizácie.